Dưới đây là một số thắc mắc thông thường. Nếu bạn có thắc mắc mà không được trả lời tại đây. Xin vui lòng đặt câu hỏi bằng cách sử dụng mẫu đặt câu hỏi trực tuyến của chúng tôi. 

 • Ai có thể mua hàng từ SWOT? 
• Tại sao phải mua hàng từ SWOT? 
• Nguồn gốc hàng hóa của SWOT từ đâu? 
• Có phải SWOT sở hữu tất cả hàng hóa của mình và hầu hết hàng hóa được dự trữ đủ kho trong kho? 
• Có yêu cầu cho một đơn hàng tối thiểu không? 
• Bước đầu tiên để trở thành khách hàng của SWOT là gì? 
• Tại sao SWOT cần thông tin của quý khách trước quý khách tìm hiểu sản phẩm tại SWOT? 
• Quy trình chuyển hàng tại SWOT như thế nào? 
• SWOT có chuyển hàng mua bán ra nước ngoài không? 
• Chính sách trả hàng của SWOT như thế nào? 
• Mất bao lâu để nhận được đơn hàng đã được đặt? 
• SWOT có tính cước vận chuyển không? 

Back to Top