Swot sở hữu nhiều nhãn hàng và mã hàng nhập khẩu từ các nước. Tùy theo tính chất của từng sản phẩm, Swot sẽ cung cấp cho khách hàng theo hình thức bán độc quyền mã hàng hay bán phân phối theo các kênh truyền thống. Song hành, Swot cũng đang triển khai hệ thống các chuổi cửa hàng mang thương hiệu của Swot bằng hình thức Hợp tác – Đầu tư. Các cửa hàng có hợp đồng sử dụng thương hiệu Swot sẽ được các ưu đãi như sau:  

laughSẽ được cung cấp hàng liên tục mà không bị đứt mã hàng.

laughSẽ nhận được các chương trình khuyến mãi chung với hệ thống chính của Swot.

laughSẽ được cung cấp các sản phẩm chỉ bán độc quyền trong hệ thống của Swot.

laughSẽ được post địa chỉ và địa điểm kinh doanh trên các chương trình PR và quảng cáo của Swot.

laughĐặt biệt sẽ được Swot đầu tư thiết kế mặt bằng kinh doanh theo thương hiệu và mô hình của Swot.

laughĐược cung cấp thiết bị và phần mền bán hàng, quản lý tồn kho chuyên nghiệp giống hệ thống của Swot.

Back to Top